czprávo hospodaření
enright of property management
frdroit m de gestion
geWirtschaftsrecht s
ru
skprávo hospodárenia
cz

právo hospodaření

obecně závazným právním předpisem stanovené právo dřívější státní organizace k hospodaření s národním majetkem (platilo do roku 2000)

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována