czpodrobnější údaj katastru nemovitostí
enmore detailed data about the cadastre of real estate
frdonnée f du cadastre plus détaillée
geausführlichere Angabe e des Liegenschaftskatasters
ruдетальные данные кадастра недвижимостей
skpodrobnejší údaj katastra nehnutel'ností
cz

podrobnější údaj katastru nemovitostí

údaj o právech nebo údaj s právy k nemovitostem související, evidovaný v katastru nemovitostí podle ustanovení obecně závazného právního předpisu (vlastnické a jiné věcné právo k nemovitosti, další oprávnění k nemovitosti, poznámka, omezení převodu nemovitosti a další práva a omezení vzniklá podle dřívějších předpisů, plomba, údaj o bonitované půdně ekologické jednotce)

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Vyhláška č. 126/1993 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) , o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) , o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována