czvlastnické právo k nemovitosti
enproperty rights to real estate
frdroit m de propriété de bien-fonds
geEigentumsrecht s zur Liegenschaft
ruправо собственности на недвижимость
skvlastnícke právo k nehnuteľnosti
cz

vlastnické právo k nemovitosti

právní vztah založený smluvně nebo vzniklý na základě skutečnosti definované obecně závazným předpisem (rozhodnutí příslušného státního orgánu, zhotovení, vydržení apod.), kdy předmětem vlastnického práva je nemovitost

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována