czvýpis z katastru nemovitostí
enextract of cadastre of real estates
frextrait m du cadastre
geAuszug r aus dem Liegenschaftskataster
ru
skvýpis z katastra nehnuteľností
cz

výpis z katastru nemovitostí

výčet parcel a budov nebo bytů a nebytových prostorů vlastníka (spoluvlastníků) nebo osoby oprávněné z jiného práva příslušejících k listu vlastnictví s údaji o právních vztazích a s dalšími údaji katastru nemovitostí nebo výčet údajů o domě s byty a nebytovými prostory

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 354/2015 s. a č. 256/2018 Sb.
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována