czvýměra dílu bonitované půdně ekologické jednotky
enarea of part a lot in estimated pedologic-ecological unit
frsurface f de la partie d'unité de la valeur du sol
geFläche e eines Teiles der bodenökologischen Einheit
ru
skvýmera dielu bonitovanej pôdne-ekologickej jednotky
cz

výměra dílu bonitované půdně ekologické jednotky

výměra části parcely začleněné do konkrétní bonitované půdně ekologické jednotky

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována