czvyhlášení platnosti obnoveného operátu
endeclaration of the effect of renewed documents of cadastre
frannonce f de renouvellement du cadastre, avis m de rénovation du cadastre
geGeltungserklärung e des erneuerten Flurkartenwerkes (Katastraloperates)
ru
skvyhlásenie platnosti obnoveného katastrálneho operátu
cz

vyhlášení platnosti obnoveného operátu

úkon, kterým je vyhlášena platnost obnoveného katastrálního operátu, jestliže v zákonem stanovené lhůtě nebyly podané námitky proti jeho obsahu nebo jestliže bylo o námitkách pravomocně rozhodnuto; platnost obnoveného operátu může být vyhlášena i v případě, kdy nebylo o podaných námitkách pravomocně rozhodnuto, ale skutečnost, že byly námitky podány, je v obnoveném operátu vyznačena

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována