czvklad práva (intabulace)
enentry of legal relations
frinsertion f de droit
geIntabulation e der Rechte zu den Liegenschaften in das Grundbuch
ru
skvklad práva
cz

vklad práva (intabulace)

druh zápisu do pozemkové knihy, jímž se bezvýjimečně nabývalo, převádělo, omezovalo nebo zrušovalo věcné právo

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Zákon č. 95/1871 ř. z., o zavedení obecného zákona o pozemkových knihách
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována