czveřejnost katastrálního operátu
enpublicity of cadastre documentation
frpublicité f des documents cadastraux
geÖffentlichkeit e des Flurkartenwerks, Öffentlichkeit e des Katastraloperates
ru
skverejnosť katastrálneho operátu
cz

veřejnost katastrálního operátu

obecně závazným předpisem stanovená zásada vymezující dostupnost údajů evidovaných v operátech katastru nemovitostí

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (ve znění pozdějších předpisů)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována