czveřejné knihy
enpublic registers
frlivres mpl publics
geöffentliche Bücher spl
ru
skverejné knihy
cz

veřejné knihy

společný název pro zemské desky, pozemkové, horní, silniční, vodní a železniční knihy, které mají veřejný charakter

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována