czužívání nemovitosti
enuse of real estate
frusage m de bien-fonds, utilisation f de bien-fonds, jouissance f de bien-fonds
geLiegenschaftsnutzung e
ruпользование недвижимостей
skužívanie nehnuteľnosti
cz

užívání nemovitosti

forma hospodaření s nemovitostí evidovaná v evidenci nemovitostí jako základní vztah k nemovitosti (v evidenci nemovitostí byl u všech nemovitostí evidován uživatel, na rozdíl od vlastníka, který u všech nemovitostí evidován být nemusel)

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována