czužívací hranice
enland use boundary
frlimite f d'usage, limite f d'utilisation, limite f jouissance
geNutzungsgrenze e
ruграница землепользования
skužívacia hranica
cz

užívací hranice

hranice oddělující pozemky různých uživatelů; hranice byly předmětem evidování v jednotné evidenci půdy a v evidenci nemovitostí

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována