czurbariát
encommon ownership of lands and forests of (feudal) subjects, (feudal) land and duty register, urbarial
frpropriété f indivise des terres et des forêts des sujets féodaux
geUrbarium s; Urbar s
ru
skurbár
cz

urbariát

vlastnický vztah k nemovitosti; fyzicky nerozdělené podílové spoluvlastnictví lesů a pastvin bývalých poddaných

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována