czúdaj o parcele
eninformation on the parcel (of land)
frdonnée f de parcelle, information f de parcelle, indication f de parcelle
geAngabe e über Parzelle
ruданное о участку земли
skúdaj o parcele
cz

údaj o parcele

informace o parcele evidované v katastru nemovitostí (příslušnost do katastrálního území v němž leží příslušný pozemek, parcelní číslo, vazba k vlastníku nemovitosti, výměra, druh pozemku, způsob využití a ochrany nemovitosti a další údaje stanovené obecně závazným předpisem)

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Vyhláška o katastru nemovitostí č. 357/2013, ve znění vyhlášky č. 87/2017 Sb.
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována