czúdaj o katastrálním území
eninformation on the cadastre unit
frdonnée f de territoire cadastral
geAngabe e über Katastralgebiet s
ruданное о кадастровом квартале
skúdaj o katastrálnom území
cz

údaj o katastrálním území

informace o katastrálním území evidované v katastru nemovitostí (číselný kód a název, identifikace obce, v níž katastrální území leží, číselný kód a název části obce, v níž jsou samostatně číslovány budovy čísly popisnými nebo evidenčními, pořadové číslo v rámci okresu, souřadnice definičního bodu katastrálního území, výměra a další údaje stanovené obecně závazným předpisem)

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (ve znění pozdějších předpisů)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována