czúdaj o bytu a nebytovém prostoru
eninformation on the flat (apartment) and non-residential premises
frdonnée f d'appartement et d'espace non-destiné à habitation, indication f d'appartement et d'espace non-destiné à habitation
geWohnungs- und Nichtwohnungsflächeangabe e
ru
skúdaj o byte a nebytovom priestore
cz

údaj o bytu a nebytovém prostoru

informace o bytu a nebytovém prostoru evidované v katastru nemovitostí (údaje o budově, v níž je byt nebo nebytový prostor vymezen, číslo bytu nebo nebytového prostoru, typ bytu nebo nebytového prostoru, způsob využití a ochrany, vazba k vlastníku, spoluvlastnický podíl vlastníka bytu nebo nebytového prostoru na společných částech domu, právní vztah)

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Vyhláška o katastru nemovitostí č. 357/2013, ve znění vyhlášky č. 87/2017 Sb.
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována