czúdaj katastru nemovitostí
eninformation from the cadastre of real estate
frdonnée f du cadastre
geAngabe e des Liegenschaftskataster
ruданное кадастра недвижимостей
skúdaj katastra nehnuteľností
cz

údaj katastru nemovitostí

údaj o katastrálním území nebo o parcele nebo o budově nebo o bytu a nebytovém prostoru nebo o vlastníkovi nebo o jiném oprávněném nebo podrobnější údaj katastru nemovitostí, který je obsahem souboru popisných informací katastru nemovitostí

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (ve znění pozdějších předpisů)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována