cztrvalé užívání nemovitosti
enpersistent use of real estate
frutilisation f permanente de bien-fonds, usage m permanent de bien-fonds
gepermanente Nutzung e der Liegenschaft
ru
sktrvalé užívanie nehnuteľnosti
cz

trvalé užívání nemovitosti

právo zřizované v minulosti podle obecně závazného předpisu nestátním socialistickým organizacím (např. zemědělská družstva, spotřební družstva, společenské organizace, politické strany apod.) k bezplatnému užívání pozemků ve vlastnictví státu

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Zákon č.109/1964 Sb.,hospodářský zákoník (1964-1991)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována