cztrojmezí
encommon boundary point of three cadastre units or three lots
frpoint m de trois limites
gePunkt r an Grenzen von drei Katastralgemeinden, drei Gebietseinheiten oder drei Grundstücke
ru
sktrojchotárový bod, trojchotárnik
cz

trojmezí

1: hraniční bod, ve kterém se stýkají hranice tří katastrálních území, správních celků nebo pozemků

2: trvalý znak na trojmezí (kámen, kopec apod.)


Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována