czspráva nemovitostí ve vlastnictví státu
enadministration of real estates owned by state
fradministration f de bien-fonds d'état
geVerwaltung e des staatlichen Liegenschaftsvermögens
ru
skspráva nehnuteľností vo vlastníctve štátu
cz

správa nemovitostí ve vlastnictví státu

právo právnické osoby (Pozemkový fond, dříve i Fond dětí a mládeže) stanovené obecně závazným předpisem vykonávat správu nemovitostí ve vlastnictví státu

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována