czspráva národního majetku
enadministration of national property
fradministration f de bien m national
geVerwaltung e des Nationaleigentums
ru
skspráva národného majetku
cz

správa národního majetku

právní vztah k nemovitostem zapisovaný v evidenci nemovitostí, definovaný příslušným obecně závazným předpisem; vyjadřuje právo státní organizace spravovat majetek státu

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována