czrozbor změn v půdním fondu
enchange analysis of land fund
franalyse f des changements dans le fonds de terres
geSummationsnachweise mpl
ru
skrozbor zmien v pôdnom fonde
cz

rozbor změn v půdním fondu

v evidenci nemovitostí jeden ze sumarizačních výkazů; obsahoval přehled o stavu, využití a změnách půdního fondu za stanovené období (kalendářní rok) a vývoj půdního fondu za pětiletá období; zahrnoval změny v půdním fondu v rámci okresů a vyšších sumarizačních jednotek

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována