czpříslušnost hospodařit s majetkem státu
encompetence to manage the state property
frappartenance f de gérer les biens d'état
geZuständigkeit e zum Wirtschaften mit dem Staatseigentum
ru
skprávo hospodárenia s majetkom štátu
cz

příslušnost hospodařit s majetkem státu

obecně závazným právním předpisem stanovené oprávnění pro organizační složku státu a státní organizaci hospodařit s majetkem státu

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována