czprávní vztah k nemovitosti
enjuridical relation to real estate
frrelation f juridique vers un bien-fonds
geEigentumsbeziehung e
ruправоотношение к недвижимости
skprávny vzťah k nehnuteľnosti
cz

právní vztah k nemovitosti

vyjádření druhu právního vztahu k nemovitosti v souboru popisných informací katastru nemovitostí (vlastnické právo, zástavní právo, právo odpovídající věcnému břemeni, předkupní právo s účinky věcného práva a některá další práva a oprávnění k majetku státu, obce a kraje stanovená obecně závazným právním přepisem), popřípadě v písemném operátu evidence nemovitostí (právní vztahy vlastnické, vybrané právní vztahy užívací, správa národního majetku, právo hospodaření s národním majetkem a vybrané druhy omezení práv, např. zástavní práva, omezení převodu nemovitosti, věcná břemena)

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována