czosobní vlastnictví (zast.)
enpersonal property, personal ownership
frpropriété f individuelle
gepersönliche Eigentum s
ruличная собственность
skosobné vlastníctvo
cz

osobní vlastnictví (zast.)

dřívějším obecně závazným předpisem definovaný právní vztah k věci, jehož subjektem byla fyzická osoba; v osobním vlastnictví byly především příjmy a úspory, věci domácí a osobní potřeby, byty, z nemovitostí rodinné domky, rekreační chaty, garáže

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Zákon č.40/1964 Sb., občanský zákoník (1964-2013)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále