czoprávněná držba
enjustified preoccupation; justified possession
frpossession f légitime, possession f autorisée, détention f autorisée
gerechtmäβiger Besitz r
ru
skoprávnená držba
cz

oprávněná držba

nakládání s věcí jako s vlastní ke všem okolnostem v dobré víře, že držiteli věc patří, nebo vykonávání práva pro sebe ke všem okolnostem v dobré víře, že držiteli právo patří

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována