czneoprávněná držba
enadverse possession
frdétention f illégitime, détention f non autorisée, possession f non autorisée
geunrechtmäβiger Besitz r
ru
skneoprávnená držba
cz

neoprávněná držba

nakládání s věcí jako s vlastní držitelem, který není ke všem okolnostem v dobré víře, že mu věc nebo právo patří

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována