czdržba
entenure
frpossession f, détention f
geBesitz r
ruвладение
skdržba
cz

držba

uplatňování práva k věci (movité i nemovité), nakládání s věcí jako s vlastní; držba může být oprávněná a neoprávněná; evidovala se v pozemkovém katastru; držet lze věci i práva, která připouštějí trvalý nebo opětovný výkon

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována