czželezniční kniha
enrailway register
frlivre m de chemin de fer, livre m ferroviaire
geEisenbahnbuch s
ru
skželezničná kniha
cz

železniční kniha

veřejná kniha, která obsahuje soupis všech pozemků železnice, sloužících veřejné dopravě; kniha se vedla od 3.10.1930 do 31.3.1964

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována