czpozemky sloučené do půdního celku
engroup of lots of the same sort having no visible demarcation lines
frterrains mpl joints dans complexes de sols
geGrundstücke spl in eine Bodeneinheit vereinigt
ru
skpozemky zlúčené do pôdneho celku
cz

pozemky sloučené do půdního celku

seskupení pozemků téhož druhu, mezi nimiž v terénu není znatelná hranice a jsou užívány jako jeden celek

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována