czpozemková trať
ena lot or group of lots outside the built-up areas
frpartie f rurale, zone f rurale
geein Grundstück s oder eine Gruppe e von Grundstücken außerhalb des bebauten Gebietes
ru
skextravilán
cz

pozemková trať

pozemek nebo seskupení pozemků mimo zastavěné území

POZNÁMKA: slovenský termín a český termín sa obsahovo úplne nekryjú; slovenský termín „extravilán“ má definíciu: priestor mimo zastavaného územia obce

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována