czpojmenování nebytového prostoru
enname of non-residential premises
frdénomination f d'espace non habitable
geBenennung e des Nichtwohnraums
ru
skpomenovanie nebytového priestoru
cz

pojmenování nebytového prostoru

slovní označení způsobu užívání nebytového prostoru podle rozhodnutí příslušného orgánu

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Zákon o vlastnictví bytů č. 72/1994 Sb.
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována