cznájemní právo k pozemkům
entenancy, leasehold
frdroit m de location de terrains
geRecht s Grundstücke zu verpachten
ruарендное право на участки земель
sknájomné právo k pozemkom
cz

nájemní právo k pozemkům

nájemní právo, kde předmětem nájmu je pozemek

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., v platném znění
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována