czrejstřík vlastníků (nemovitostí) a jiných oprávněných osob
enregister of proprietors of a real estate and other entitled persons
frindex m des propriétaires (des biens-fonds) et d'autres personnes ayant droit
geRegister s der Eigentümer und anderer berechtigten Personen
ruреестр собственников и других уполномоченных лиц
skregister vlastníkov a iných oprávnených osôb
cz

rejstřík vlastníků (nemovitostí) a jiných oprávněných osob

standardní výstupní sestava ze souboru popisných informací katastru nemovitostí (na papíře nebo na elektronickém médiu), obsahující údaje o vlastnících a jiných oprávněných osobách (jejich jména, resp. názvy, adresu jejich trvalého pobytu, resp. sídla, rodné číslo, resp. identifikační číslo, číslo listu vlastnictví a číslo položky výkazu změn nebo číslo řízení, v němž byla provedena poslední změna údajů) seřazené podle abecedního pořadí

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována