czrejstřík uživatelů a vlastníků
enregister of users and proprietors of real estate
frindex m des propriétaires et utilisateurs
geRegister s der Nutzungsberechtiger und der Eigentümer
ruреестр пользователей и собственников
skregister užívatel'ov a vlastníkov
cz

rejstřík uživatelů a vlastníků

součást písemného operátu evidence nemovitostí; obsahoval údaje o uživatelích a vlastnících (jejich jména, resp. názvy, adresu jejich trvalého pobytu, resp. sídla, rodné číslo, resp. identifikační číslo, číslo evidenčního listu, číslo listu vlastnictví, sektor a poznámku k sektoru) seřazené podle abecedního pořadí jejich jmen

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována