czrejstřík parcel
enland parcel register, lot register, plot register
frindex m des parcelles
geFlurstücksverzeichnis s, Grundstücksverzeichnis s, Parcellenverzeichnis s
ruреестр участков земли
skregister parciel
cz

rejstřík parcel

seznam parcel založený podle aritmetického pořadí parcelních čísel v rámci katastrálního území jako pomocná část evidence nemovitostí

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována