czregistr evidence nemovitostí (REN)
enregister of evidence of real estates
frregistre m d'évidence de bien-fonds
geRegister s der Liegenschaftsevidenz
ruреестр недвижимостей
skregister evidencie nehnuteľností
cz

registr evidence nemovitostí (REN)

soustavně aktualizovaný záznam informací o nemovitostech na paměťovém médiu počítače v evidenci nemovitostí

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována