czpůvodní pozemek
enoriginal lot
frterrain m d'origine
geursprüngliches Grundstück s
ru
skpôvodný pozemok
cz

původní pozemek

pozemek (nemovitost) vymezený hranicí vlastnickou nebo druhu pozemku, který je obhospodařován právnickou nebo fyzickou osobou, sloučený zpravidla s dalšími původními pozemky do většího celku, přičemž vlastnická hranice je většinou v terénu neznatelná

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována