czpůdní fond
enland fund
frfonds m de terres
geBodenbestand r
ruучет почвенных ресурсов
skpôdny fond
cz

půdní fond

souhrn zemědělské a nezemědělské půdy

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována