czpůdní celek
enland block, block of land parcels grouped together
frensemble m de terre
geBodenkomplex r
ru
skpôdny celok
cz

půdní celek

seskupení pozemků, navržené podle projektu pozemkových úprav pro velkovýrobní formy hospodaření, ohraničené nezrušitelnými přírodními nebo umělými překážkami

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována