czpřehled úhrnných údajů evidenčních listů
enreview of real estate registration sheets
frtableau m récapitulatif des données des feuilles d'évidence
geÜbersicht e der Summationsdaten der Evidenzblätter
ru
skprehľad úhrnných údajov evidenčných listov
cz

přehled úhrnných údajů evidenčních listů

sumarizační výkaz, ve kterém byly v evidenci nemovitostí v rámci katastrálního území sumarizované výměry jednotlivých druhů pozemků podle evidenčních listů a dále počet parcel, počet budov a jiných staveb označených popisným nebo evidenčním číslem

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována