czpředkupní právo
enpre-emption, pre-emption right
frdroit m de préemption
geVorkaufsrecht s
ru
skpredkupné právo
cz

předkupní právo

zákonem stanovené právo například spoluvlastníků k nemovitosti, která je předmětem podílového vlastnictví, přednostně získat ostatní spoluvlastnické podíly v případě převodu nemovitosti; předkupní právo lze sjednat i smluvně, např. mezi prodávajícím a kupujícím ve prospěch prodávajícího, a to i jako věcné právo

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., v platném znění
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována