czprotokol o vytyčení hranice pozemku
enrecord of setting-out the lot boundary
frprotocole m d'implantation de limite de terrain
geAbsteckungsprotokoll s
ruразбивочный протокол границы участка земли
skprotokol o vytyčovaní hranice pozemku
cz

protokol o vytyčení hranice pozemku

zápis o provedeném vytyčení hranice pozemku, v němž je uvedený předmět vytyčování, vytyčovací podklady, způsob označení vytyčených lomových bodů hranice, identifikace (jméno a adresa) vytyčovatele, identifikace objednatele vytyčení (jméno a adresa, popř. název a sídlo), porovnání výměry parcely s údajem evidovaným v katastru nemovitostí, pokud je vytyčován celý obvod pozemku, jména a podpisy zúčastněných stran popř. jejich připomínky k vytyčené hranici, datum, podpis a razítko vytyčovatele

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Vyhláška o katastru nemovitostí č. 357/2013, ve znění vyhlášky č. 87/2017 Sb.
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále