czpracovní mapa
enfair sheet, smooth sheet (US)
frcarte f de travaille
geArbeitskarte e
ru
skpracovná mapa
cz

pracovní mapa

1: část měřického operátu jednotné evidence půdy a evidence nemovitostí; otisk pozemkové mapy pro potřeby geodetických prací v terénu, který se udržoval v souladu s pozemkovou mapou
2: otisk mapy jako pracovní podklad pro tvorbu jiné mapy

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována