czpoznámka o právech k nemovitostem
ennote of rights to real estates
frnote f sur droits vers des bien-fonds
geAnmerkung e der Rechte zu den Liegenschaften im Liegenschaftskataster
ru
skpoznámka o práve k nehnuteľnosti
cz

poznámka o právech k nemovitostem

úkon správního orgánu, který je určený k vyznačení skutečností nebo poměru vztahujícího se k nemovitosti nebo k osobě do katastru nemovitostí a který nemá vliv na vznik, změnu ani zánik práv k nemovitostem

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována