czpozemkové úpravy, arondace pozemků
enland consolidation
framénagement m foncier
geFlurregelung e, agrarische Operation e, Arrondierung e der Grundstücke
ruземлеустройство
skpozemkové úpravy
cz

pozemkové úpravy, arondace pozemků

scelování, dělení, uspořádání pozemků, rozmístění druhů pozemků, arondace hranic a s tím související provádění terénních, vodohospodářských, protierozních, komunikačních a jiných opatření

POZNÁMKA - v 50. letech 20. století byly prováděny hospodářsko-technické úpravy pozemků (HTÚP), které představovaly komplex opatření pro takové uspořádání a využívání zemědělského půdního fondu, které v dané etapě rozvoje zemědělství utvářelo optimální podmínky pro velkovýrobu


Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech č. 139/2002 Sb.
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována