czpozemková reforma
enland reform
frreforme f agraire
geBodenreform e
ru
skpozemková reforma
cz

pozemková reforma

změna, podle které stát zákonnými opatřeními uskutečňuje úpravu vlastnických vztahů k půdě na základě předem vypracovaných kritérií

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována