czpozemková mapa
enland (parcel) map
frcarte f foncière
geGrundstückskarte e
ru
skpozemková mapa
cz

pozemková mapa

podrobná polohopisná mapa velkého měřítka zobrazující nemovitosti, udržovaná v souladu se skutečným stavem v terénu; část měřického operátu jednotné evidence půdy a evidence nemovitostí (1955-1964)

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále