czpopisové pole
enlabel
frcase f de désignation
geBeschriftungsfeld s
ru
skpopisové pole
cz

popisové pole

1: ohraničené místo na výkresu na vepsání předepsaných údajů, které určují zejména zpracovatele výkresu, stavební dílo, obsah výkresu apod.
2: část geometrického plánu obsahující organizační údaje (číslo plánu, účel plánu, vyhotovitele plánu, údaje o ověření a potvrzení plánu apod.)

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována