czpomístní jméno, anoikonymum
enanoikonym
frnom m de lieu, oikonyme m
geName r des Gemeindegebietes
ru
skchotárny názov
cz

pomístní jméno, anoikonymum

geografické jméno neživého přírodního objektu a jevu na Zemi (voda, tvar vertikální členitosti zemského povrchu i mořského dna, jeskyně apod.) a takového člověkem vytvořeného objektu na Zemi, který není určen k obývání a je v krajině trvale umístěn (přehrada, komunikace, seskupení pozemků apod.); anoikonyma se dále dělí na oronyma, hydronyma a traťová označení (např. lesních honů, luk, pastvin, vinic, chmelnic, zahrad apod.)

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována