czvlastnictví bytu
enproperty of dwelling
frpropriété f d'appartement
geWohnungseigentum s
ruсобственность квартиры
skvlastníctvo bytu
cz

vlastnictví bytu

zákonem vymezené právo občana vlastnit byt spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu v obytném domě; vlastnictví bytu se eviduje v katastru nemovitostí a evidovalo se rovněž v evidenci nemovitostí (jako tzv. osobní vlastnictví bytu)

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována